DDU’s Videreuddannelsesforløb

– målrettet nyuddannede tandlæger (dimitteret 0-5 år) og overvejende hands-on orienterede kurser

Vi præsenterer her et unikt efteruddannelsesprogram til relativt nyuddannede tandlæger og med stor vægt på hands-on.

Det kan være svært at navigere i processen som nyuddannet tandlæge, da der er en del indtryk og udfordringer, som man støder ind i de første år.

Typiske udfordringer, som man møder som nyuddannet tandlæge, er at skulle opretholde et tilstrækkeligt tempo i patient-flowet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det kan være udfordrende at kommunikere og tale om det bedste behandlingsforslag sammen med patienten – og samtidig tage højde for vedkommendes økonomi uden at man går på kompromis med den faglige vurdering.

Og hvordan navigerer man i hvilke behandlinger, der passer til dit niveau, men samtidig udfordrer dig og rykker dig fremad? Alt dette mens matricen driller, roden under ex knækker, den 4. kanal er ikke til at finde og venteværelset blive fyldt.

Ovenstående er blot få ud af mange eksempler på, hvilke udfordringer den nyuddannede tandlæges støder på i hverdagen de første mange år. Og hvordan kan man som klinikejer imødekomme sin nyuddannede ansatte bedst muligt både med faglig sparring og med supervision?

En lang række af DDU’s undervisere er også klinikejere og haft samme udfordringer. Derfor har vi nu taget skridtet og etableret en overvejende hands-on fokuseret videreuddannelse, målrettet nyuddannede tandlæger. Den skal hjælpe lige præcis dig som nyuddannet tandlæge og dig som klinikejer med at tage hånd om udfordringerne, og sætte relevant videreuddannelse i system og gøre den let tilgængelig.

Det er i første omgang blevet til 10 kurser, der vil blive holdt over et års tid i hold á 24 deltagere, der tager alle 10 kurser sammen. Alle kursusudgivere har flere års praktisk erfaring og er erfarne undervisere indenfor deres felt. Det unikke er, at de nu har skræddersyet undervisningen til nyuddannede tandlæger, så læringen og niveauet både er effektivt og højt.

År 1Danske Dental Underviseres Videreuddannelsesforløb

DDU's Videreuddannelsesforløb

Du kan downloade hele brochuren inkl. alle beskrivelserne af kurserne i DDU’s Videreuddannelsesforløb ved at trykke på brochuren herunder:

Download DDU Brochuren

Netværksmiddage og mentor
Udover faglig viden bestræber vi os på at skabe et netværk mellem kursusdeltagerne, hvor der åbent og ærligt kan tales om de daglige udfordringer på klinikken, omfavne sine fejl, dele og lære af dem. Forhåbentligt bliver det et netværk, som man altid kan komme tilbage til og kunne trække på de forskellige udfordringer. 

For at styrke både det faglige og sociale fællesskab, er der lagt 3 netværksmiddage ind i forløbet: Én efter første kursus, én efter sidste kursus og den sidste ca. midt i forløbet. 

Holdene får desuden tilknyttet en erfaren tandlæge, som deltagerne har mulighed for at sparre med undervejs. 

DDU's Videreuddannelsesforløb

Praktik og tilmelding
Der er plads til 24 deltagere på et hold.

Når deltager ”nummer 24” har tilmeldt sig, koordinerer vi underviserne og planlægger forløbet og datoerne for de 10 kurser. Kurserne vil oftest ligge på fredage.

Herefter bliver gruppen notificeret om alle datoer mm. Starten på forløbet vil være ca. 4 måneder efter “sidste” tilmelding, så alle har en chance for at sætte datoerne af i deres kalendere.

Første hold vil blive etableret i København, men er efterspørgslen efter pladserne høj, er det vores håb og ambition, at vi kan etablere to hold samtidig – et i København og et i Aarhus. Det vil vi vurdere løbende, ud fra deltagernes valg af førsteprioritet for sted ved tilmeldingen.

Økonomi
Vi er spændte på hele forløbet, modtagelsen af initiativet og den efterfølgende evaluering. Derfor tilbyder vi første års hold en ekstra lav pris på kun 64.500 kr. inkl. moms. for hele forløbet. (Normalpris vil for de næste hold være 79.500 kr. inkl. moms).

Kursusudgiften dækker alle 10 kurser inkl. hands-on undervisning, materialer, forplejning og de 3 netværksmiddage. Noget af kursusudgiften bliver desuden kanaliseret direkte over til videreuddannelse af alle undervisere i DDU.

Vi opfordrer til, at man som klinikejer deltager med sin ansatte tandlæge i første kursus og netværksmiddag og på den måde få mere information om forløbet og dermed bedre kan støtte op om den ansatte på klinikken.  Prisen for klinikejer vil være 1.750 kr. for både kursus og netværksmiddag.

Tilmelding for hele forløbet er bindende, men betalingen kan deles op i to dele, hvis man ønsker dette.

Vi anser den nyuddannede tandlæge for at være ”køber” af forløbet, da de tilegnede kompetencer selvsagt styrker den nyuddannede, men også smitter positivt af på klinikken, idet de øgede kompetencer giver sig udslag i både større effektivitet og kvalitet.

Det skal selvfølgelig ikke afholde klinikken fra at betale forløbet og afregne udgiften internt. Vi har derfor også fået udviklet forskellige typer lånedokumenter, hvis klinikejeren i stedet vil hjælpe den nyuddannede tandlæge med udgiften i form af et almindeligt lån eller lån med træk i bruttolønnen.

Book din plads på næste hold her:
Pris: 49.995 kr. inkl. moms inden 1. april
(normalpris 79.500 kr)

Er I to eller flere, der tilmelder jer sammen inden 1. april er der 15% rabat

Din tilmelding er bindende, og vi vender retur, når vi har samlet hele holdet til videreuddannelsesforløbet.